Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING


DEEL 1 - VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u een aankoop doet in onze winkel, als onderdeel van ons koop- en verkoopproces, verzamelen wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u in onze winkel surft, ontvangen wij ook automatisch het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, dat ons in staat stelt meer details te verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

E-mail marketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

ARTIKEL 2 - TOESTEMMING

Hoe krijg je mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te plannen of een aankoop te retourneren, gaan wij ervan uit dat u ons toestemming geeft uw informatie uitsluitend voor dit doel te verzamelen en te gebruiken.

Indien wij u om andere redenen, zoals voor marketingdoeleinden, om uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden dit te weigeren.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Indien u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van mening verandert en niet langer ermee instemt dat wij contact met u opnemen, uw informatie verzamelen of deze bekendmaken, kunt u ons daarvan in kennis stellen door contact met ons op te nemen via alex@braconnier.agency of per post via: UNIVERS DRINK Avenue Blonden 13, Luik, WAL, 4000, België

DEEL 3 - OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u onze Algemene Voorwaarden schendt.

ARTIKEL 4 - SHOPIFY

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om u onze diensten en producten te verkopen.

Uw gegevens worden opgeslagen in Shopify's gegevensopslagsysteem en databases, en in de algemene Shopify applicatie. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die wordt beschermd door een firewall.

Betaling:

Als u uw aankoop doet via een directe betalingsgateway, dan slaat Shopify uw creditcardgegevens op. Deze informatie wordt gecodeerd in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). De informatie over uw aankooptransactie wordt bewaard zolang als nodig is om uw bestelling te voltooien. Zodra uw bestelling is afgerond, wordt de informatie over de aankooptransactie verwijderd.

Alle gateways voor directe betalingen voldoen aan PCI-DSS, beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van bedrijven als Visa, MasterCard, American Express en Discover.

De vereisten van de PCI-DSS-norm garanderen de veilige verwerking van kredietkaartgegevens door onze winkel en zijn dienstverleners.

Voor meer informatie, zie de Shopify Servicevoorwaarden hier of het Privacybeleid hier.

ARTIKEL 5 - DOOR DERDEN VERRICHTE DIENSTEN

In het algemeen zullen de externe verkopers waarop wij een beroep doen, uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om de diensten die zij aan ons verlenen, uit te voeren.

Sommige externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.

Met betrekking tot deze leveranciers raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u kunt begrijpen hoe zij met uw persoonlijke informatie omgaan.

Houd er rekening mee dat sommige providers gevestigd kunnen zijn of faciliteiten kunnen hebben in een ander rechtsgebied dan u of wij. Indien u besluit over te gaan tot een transactie waarvoor de diensten van een externe leverancier vereist zijn, kan uw informatie derhalve onderworpen zijn aan de wetgeving van het rechtsgebied waarin die leverancier gevestigd is of het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u bijvoorbeeld in Canada bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt via een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kan uw informatie die wordt gebruikt om de transactie te voltooien, openbaar worden gemaakt krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van de Patriot Act.

Zodra u onze winkelsite verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van onze website.

Links

U kunt onze website verlaten door op bepaalde links op onze site te klikken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken van deze andere sites en raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

ARTIKEL 6 - VEILIGHEID

Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet verloren gaan, onrechtmatig worden toegeëigend, toegankelijk worden gemaakt, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd.

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, worden deze gecodeerd via het gebruik van SSL-beveiliging en opgeslagen met AES-256 encryptie. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100 % veilig is, volgen wij alle PCI-DSS-vereisten en passen wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen toe.
COOKIES

Hieronder volgt een lijst van de cookies die wij gebruiken. Wij hebben ze hier opgesomd, zodat u kunt kiezen of u ze al dan niet wilt toestaan.

session_id, een unieke sessie-identifier, stelt Shopify in staat om informatie over uw sessie op te slaan (verwijzer, landingspagina, enz.).

shopify_visit, geen gegevens bewaard, blijft 30 minuten bewaard sinds laatste bezoek. Gebruikt door het interne statistiekvolgsysteem van onze websiteprovider om het aantal bezoeken te registreren.

shopify_uniq, geen gegevens bewaard, vervalt om middernacht (afhankelijk van de bezoekerslocatie) de volgende dag. Berekent het aantal bezoeken aan een winkel per unieke klant.

winkelwagen, unieke identificatiecode, blijft 2 weken bestaan, slaat uw winkelwageninformatie op.

_secure_session_id, unieke identificatiecode voor de sessie

storefront_digest, unieke identifier, ongedefinieerd als de winkel een wachtwoord heeft, het wordt gebruikt om te weten of de huidige bezoeker toegang heeft.

ARTIKEL 7 - LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

SECTIE 8 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus kom regelmatig terug. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht worden. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, en onder welke omstandigheden wij die eventueel bekendmaken.

Als onze winkel wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat wij u producten kunnen blijven verkopen.

VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

Indien u: toegang wenst tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wenst te corrigeren, te wijzigen of te wissen, een klacht wenst in te dienen, of indien u gewoon meer informatie wenst, neem dan contact op met onze Privacy Officer op info@universdrink.com of per post op UNIVERS DRINK

[Re: Privacy Standards Officer]

[Avenue Blonden 13, Luik, WAL, 4000, België].